Mulgi Vallavolikogu XVIII istung

Toimub teisipäeval, 18. aprillil 2023. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimajas Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

1. Vallavara omandamine (Anikatsi-Tuhalaane tee L1)
Ettekandja: teedespetsialist Rein Anton

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

2. Mulgi Vallavolikogu 26.10.2019. a määruse nr 107 „Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

3. Mulgi Vallavalitsuse 18.04.2018. a määruse nr 21 „Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

4. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018. a määruse nr 13 „Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

5. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

6. Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018. a määruse nr 37 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Mulgi vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

7. Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018. a määruse nr 38 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

8. Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018. a määruse nr 40 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

9. Mulgi Vallavolikogu 27.09.2022. a määruse nr 16 „Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

10. Üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäära kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

11. Mulgi Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

12. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

13. Vallavanema ja volikogu esimehe info
14. Volikogu liikmete info

 

Volikogu istungi salvestus