Mulgi Vallavolikogu 20.02.2019 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XVI istung toimub kolmapäeval, 20. veebruaril 2019. a algusega kell 15.00 Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja vallamaja I korruse koosolekute ruumis.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla 2019. aasta eelarve projekti II lugemine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Mulgi valla sümboolika konkursi väljakuulutamine II lugemine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
3. Mulgi valla tunnustuste avaldamise korra III lugemine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
4. Alustava ettevõtluse stardiabi andmise kord Mulgi valla I lugemine
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
5. Karksi-Nuia Raamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
6. Karksi-Nuia Raamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Mõisaküla Kiikre 37a, Mõisaküla Luhaääre tee L1)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
8. Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Eneli Põder
 
9. Omaosaluse garanteerimine (Mõisaküla Hoolekandekeskuse projekt) I lugemine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
10. Mulgi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
11. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
12. Kohal algatatud küsimused
 
13. Vallavanema ja volikogu esimehe info