Mulgi Vallavolikogu XIV istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XIV istung toimub teisipäeval, 20. detsembril 2022. a algusega kell 14.00 Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1 koosolekute ruumis ja kell 18.00 jätkub ühisistung Tõrva ja Viljandi Vallavolikogudega Mulgi Elamuskeskuses Sooglemäel Ala külas.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Mulgi valla 2023. aasta eelarve eelnõu I lugemine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_1_Mulgi valla 2023. aasta eelarve projekt

p_1_Mulgi valla 2023. aasta eelarve seletuskiri

 1. Mulgi Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 2 „Mulgi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine (lisa muutmine)

Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_2_Lisa_Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik

p_2_määruse eelnõu_Mulgi Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 2 „Mulgi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine

 1. „Mulgi Vallavolikogu 19.12.2018 määruse nr 63 „Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorraldus" muutmine" (lisa muutmine)

Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_3_Lisa_Palgagrupid ja töötasu maksimumäärad

p_3_määruse eelnõu_Mulgi Vallavolikogu 19.12.2018 määruse nr 63_Mulgi vallavalitsuse hallatavate asjutuste palgakorraldus_muutmine

 1. Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarvest väljaminekute tegemine

Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_4_otsuse eelnõu_Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarvest väljaminekute tegemine

 1. Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa suurus 2023. aastal

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_5_otsuse eelnõu_Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa suurus 2023. aastal

 1. Mulgi Vallavalitsuse 20.02.2019 määruse nr 80 „Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_6_Mulgi VVK määruse 20.02.2019 nr 80 Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord muutmine

 1. Mulgi valla vapimärgi andmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_7_ otsuse eelnõu_Mulgi valla vapimärgi andmine (Raal)

 1. Vallavara võõrandamine (Võidu tn 8-3, Hariduse tn 3-10)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_8_otsuse eelnõu_Vallavara võõrandamin  Võidu 8-3

p_8_otsuse eelnõu_Vallavara võõrandamin Hariduse 3-10

 1. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Rahumäe tn 11a)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_9_otsuse eelnõu_ Rahumäe tn 11a peremehetuse tuvastamine

 1. Mulgi valla jäätmehoolduseeskirja I lugemine

Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_10_Lisa 1, Ühismahuti kasutamise taotlus

p_10_Lisa 2, Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotlus

p_10_Lisa 3, Jäätmeveost vabastuse jätkumise kinnitamine

p_10_Lisa 4, Jäätmeõiend

p_10_määruse eelnõu_Mulgi valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu (1)

p_10_Seletuskiri_Jäätmehoolduseeskiri

 1. Vallavolikogu liikmete arupärimisele vastamine
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info

 

Volikogu istung jätkub Mulgi Elamuskeskuses Sooglemäel algusega kell 18.00 koos Viljandi ja Tõrva Vallavolikoguga järgmise päevakorraga:

 1. Ülevaade Mulgi- ja Viljandimaa turismist

Ettekandja: SA Viljandimaa Arenduskeskus turismiteenuste arendusjuht Johan-Kristjan Konovalov

 1. Ülevaade Mulgi Elamuskeskuse arendustest

Ettekandjad: MTÜ Mulgi Elamuskeskus juhatuse liige Sille Roomets, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann

 

Volikogu istungi salvestus