Mulgi Vallavolikogu 28.10.2020 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXXII istung toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2020 algusega kell 15.00 Karksi külamajas Kivi tn 24, Karksi küla.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine
Ettekandjad: volikogu esimees Arvo Maling, Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak, Viljandi Linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2024 II lugemine
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav ja finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
3. Mulgi Vallavolikogu 23.09.2020 määruse nr 130 „Mulgi valla 2020. aasta I lisaeelarve" muutmine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
5. Ülevaade Mulgi valla üldplaneeringu koostamisest
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: AB Artes Terrae OÜ maastikuarhitekt-planeerija Heiki Kalberg
 
6. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
7. Mulgi valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded II lugemine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
8. Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019 määruse nr 87 „Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
9. Mõisaküla Linnavolikogu 25.10.2012 määruse nr 2 „Müügipiletihinna kehtestamine"
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
10. Polli pargi kinnistu tasuta avaliku kasutamise lepingu lõpetamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav, keskkonna- ja maaspetsialist Tiia Kukk
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
11. Üüritasust ajutine vabastamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
12. Viljandi mnt 2a ruumide avalikku kastusse võtmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
13. Taremetsa kinnistule tee rajamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandjad: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk, keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
14. Kohal algatatud küsimused
 
15. Vallavanema ja volikogu esimehe info