Mulgi Vallavolikogu XI istung toimub teisipäeval, 27. septembril 2022. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Viljandi mnt 1.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

1. Audiitori määramine

Ettekandja: finantsjuht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

Otsuse eelnõu - Audiitori määramine

2. Karksi-Nuia Spordikooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild
Kaasettekandjad: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas ning spordikomisjoni esimees Reet Paju

Määruse eelnõu - Karksi-Nuia Spordikooli pühimäärus
Seletuskiri - Karksi-Nuia Spordikooli põhimäärus

3. Lapsehoiuteenuse osutamise kord Mulgi vallas
Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja sotsiaalnõunik Liana Andruško

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

Määruse eelnõu_Lastehoiuteenuse osutamise kord Mulgi vallas
LISA  - Mulgi VV sots.teenuse taotluse vorm
SELETUSKIRI - Mulgi valla sotsiaalteenuste korrad

4. Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas
Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja sotsiaalnõunik Liana Andruško

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

Määruse eelnõu - Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas

5. Varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kord Mulgi vallas
Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja sotsiaalnõunik Liana Andruško

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

Määruse eelnõu - Varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamiuse kord Mulgi vallas

6. Vältimatu sotsiaalabi ja täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste kord Mulgi vallas
Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja sotsiaalnõunik Liana Andruško

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

Määruse eelnõu - Vältimatu sotsiaalabi ja täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste kord Mulgi vallas

7. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

Otsuse eelnõu - Tuuleparkide eriplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise alagtamine
Lisa 1 - Tuulepargi ala 1
Lisa 2 - Tuulepargi ala 2- kogu valla ala
Lisa 3 - Tuuleparkide ala 3
Lisa 4 - Tuuleparkide ala 4

8. Vallavara võõrandamine (Longi tee 3-9, Polli küla; Aedniku kinnistu, Põlde küla)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

Otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine (Longi tee 3-9)

9. Vallavara tasuta kasutusse andmine ( Kalda tn 6a ruumid nr 101, 102, 103 – OÜ MaaArst)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

Otsuse eelnõu - Vallavara tasuta kasutusse andmine (Kalda 6a, Karksi-Nuia)

10. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Järvemäe kinnistu, Tuhalaane küla)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

Kinnisasja omandamise loataotlus Mulgi vallale Järvemäe
Kinnituskiri - Mulgi vallal Järvemäe
Otsuse eelnõu - (Järvemäe) Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Tegevuskava Mulgi vallale Järvemäe

11. Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

Määruse eelnõu - Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord" muutmine

12. Mulgi valla vapimärgi andmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe

Ettepanek - K.Varik, L.Kunnas - 19092022
Otsuse eelnõu - Mulgi valla vapimärgi andmine (Kert Varik)
Otsuse eelnõu - Mulgi valla vapimärgi andmine (Lari Kunnas)

13. Vallavanema ja volikogu esimehe info

 

Mulgi Vallavolikogu 27.09.2022 istungi salvestus