Mulgi Vallavolikogu 19.02.2020 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXVII istung toimub kolmapäeval, 19. veebruaril 2020. a algusega kell 15.00 Kulla külas Leerimajas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

1. Karksi-Nuia Lasteaia lisarühma avamine ja ruumide rajamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

Karksi-Nuia Lasteaia lisarühma avamine ja ruumide rajamine, otsus

Seletuskiri Karksi-Nuia Lasteaia lisarühma avamise kohta

2. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

Loa andmine laenu võtmiseks, otsuse eelnõu

3. Mulgi valla 2020. aasta eelarve eelnõu III lugemine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

Mulgi valla 2020. aasta eelarve projekt

Mulgi valla 2020. aasta eelarve, määruse eelnõu

Seletuskiri Mulgi valla 2020. aasta eelarve juurde

4. Mulgi Elamuskeskuse omafinantseeringu garanteerimine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

Mulgi Elamuskeskuse omafinantseeringus osalemise garanteerimine

Mulgi Elamuskeskuse omafinantseeringu garanteerimine, seletuskiri

5. Mulgi valla andmekogude asutamiseks ja andmekogude põhimääruste kinnitamiseks volituste andmine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

 

6. Määruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Määruse kehtetuks tunnistamine

7. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Laatre küla, Penni)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

Kinnisasja omandamiseks loa andmine, otsuse eelnõu

8. Mulgi valla aukodaniku märgi ja Mulgi valla vapimärgi kirjelduste kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

 

9. Mulgi valla aukodaniku nimetuse omistamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord

Mulgi valla aukodaniku nimetuse andmine, otsus

10. Riigi kõrvalmaanteede üleandmisest
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

Üleandmisele kuuluvate kõrvalmaanteede nimekiri

Analüüs ja ettepanekud

Kaart

11. Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2020–2024 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2020–2024 kinnitamine, määruse eelnõu

Karksi-Nuia lasteaia arengukava 2020-2024

 

12. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava 2020–2022 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava aastateks 2020 kuni 2022, määruse eelnõu

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava 2020–2022

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava aastateks 2020 kuni 2022 kinnitamine, seletuskiri

13. Kohal algatatud küsimused

14. Vallavanema ja volikogu esimehe info