Mulgi Vallavolikogu 16.12.2021 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu III istung toimub neljapäeval, 16. detsembril 2021. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava  päevakorra p r o j e k t : 
 
1. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandjad: volikogu alatiste komisjonide esimehed
 
2. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
3. Mulgi valla 2022. aasta eelarve projekti I lugemine
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
 
4. Vallavalitsuse liikmetele nõusoleku andmine ettevõtlusega tegelemiseks
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
5. Teearu päikesejaama detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
 
6. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Metsanurga kinnistu, Tuhalaane küla)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
 
7. Esindajate nimetamine Mulgi valla üldhariduskoolide hoolekogusse
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
8. Sihtasutusele Abja Haigla antud laenu tagastamistähtaja pikendamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: SA Abja Haigla juhatuse liige Kairit Luisk
 
9. Arupärimistele vastamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
 
10. Vallvanema ja volikogu esimehe info