Mulgi Vallavolikogu 15.04.2021 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXXVII istung toimub neljapäeval, 15. aprillil 2021. a algusega kell 15.00 kaugosalusega Teamsi keskkonnas.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
2. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
3. Mulgi Vallavolikogu 20.06.2021 määruse nr 42 „Mulgivalla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord" muutmine
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
4. Üüritasust ajutine vabastamine (Abja-Paluoja Tiigi tn 1, Mõisaküla Pärnu mnt 45)
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidala ja Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
5. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tikuti kinnistu, Abja-Paluoja)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidala
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
6. Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
7. Õisu Lasteaia arengukava 2021-2024 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
8. Halliste Rahvamaja põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Urmas Suurpuu
 
9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Jaama 20 Halliste, Ringi 11-9 Õisu)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
10. Karksi-Nuia Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Urmas Suurpuu
 
11. Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu eelnõu avalikule väljapanekule suunamine
Kastani tn 3 detailplaneeringu eelnõu koos lisadega https://mulgivald.ee/kastani-3
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
12. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 
13. Kohal algatatud küsimused