Mulgi Vallavolikogu 21.08.2019 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXI istung toimub kolmapäeval, 21. augustil 2019. a algusega kell 15.00 Halliste piirkonnas

 
Päevakorra projekt:
 
1. Mulgi valla 2019. I poolaasta aasta eelarve täitmise ja selle raames ettenähtud tegevuste läbiviimise aruanne
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: revisjoni komisjoni esimees Taimo Tugi
 
2. Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2023 ettepanekute I lugemine
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav ja finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon Kati Kuusk
 
3. Sihtasutuse Abja Haigla finantsplaani ja laenu tagasimaksmise läbiarutamine
Ettekandja: Sihtasutuse Abja Haigla nõukogu esimees Villu Võsa
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon Kati Kuusk
 
4. Mulgi valla lipu ja vapi kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
5. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Mulgi valla avalike teede nimekirja lisamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
6. Halliste Lasteaia Pääsuke põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
7. Isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused ja taotlemine matkaraja „Green Railway" rajamiseks ja avaliku kasutusõiguse tagamiseks
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
8. Kingi ja kohustuste vastuvõtmine (Kiikre tn 29, Mõisaküla)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon Kati Kuusk
 
9. Ülevaade Mulgi elamuskeskuse rajamisest Sooglemäele
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
10. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon aruanne tehtud tööst
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 
11. OÜ V Kolonn 08. augusti 2019. a märgukirja läbiarutamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
12. OÜ V Kolonn 21.05.2019 detailplaneeringu algatamise menetlemine
Ettekandja: ehitusnõunik Sten-Maikel Udras
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
13. Kohal algatatud küsimused
 
14. Vallavanema ja volikogu esimehe info