Mulgi Vallavolikogu 16.06.2022 istungi päevakord ja salvestus

Mulgi Vallavolikogu IX istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2022. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimaja saalis Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Pärimismenetluse algatamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
2. Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks Sotsiaalkindlustusametiga rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise ja tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamiseks
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
3. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine, 21. aprilli 2022. a otsuste nr 42 ja 43 muutmine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
4. Vallavalitsusele volituste andmine ja projekti „Mulgi vallavalitsuse hoone energiatõhusaks muutmine" omafinantseeringu garanteerimine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
5. Vallavara omandamine (Kesk tn 5, Mõisaküla)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
6. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Ülase ja Saadu kinnistu)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
7. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine https://mulgivald.ee/teearu
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
8. Mõisaküla Hoolekandekeskuse ja Polli Hooldekodu tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
 
9. Mulgi Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
 
10. Karksi-Nuia Spordikooli struktuuri muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Reet Paju
 
11. Mulgi Vallavolikogu 22. novembri 2021 otsuse nr 9 „Mulgi Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
 
12. Mulgi valla külavanema statuudi II lugemine
Ettekandja: eelnõu esitaja volikogu liige Mati Ilisson
Kaasettekandja: kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni esimees Tarmo Simson
 
13. Mulgi valla territooriumilt II maailmasõjas hukkunute mälestusmärkide likvideerimise ja vajadusel hukkunute säilmete ümbermatmise arutelu
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
14. Vallavanema ja volikogu esimehe info