Mulgi Vallavolikogu XXIX istung toimub teisipäeval, 30. aprillil 2024. a algusega kell 15.00

Karksi-Nuias Viljandi mnt 1 II korruse koosolekute ruumis.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Halliste Põhikooli arengukava 2024-2030 kinnitamine

Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja Halliste Põhikooli direktor Merle Hüva

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_1_Halliste Põhikooli Arengukava 2024-2030

p_1_määruse_eelnõu_Halliste_Põhikooli_arengukava_2024-2030_kinnitamine

p_1_SELETUSKIRI määrusele_ HP arengukava kinnitamine 2024-2030

 1. Mulgi Vallavolikogu 19.12.2018. a määruse nr 65 „Mõisaküla Raamatukogu põhimäärus" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_2_määruse_eelnõu_MulgiVVK_19.12.2018_määruse_nr_65_Mõisaküla_Raamatukogu_põhimääruse_muutmine

 1. Vallavara üürile andmine (Pärnu tn 45, Mõisaküla)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_3_otsuse_eelnõu_Vallavara_üürile_andmine_(Pärnu_45)

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lepiku tn 1b/5, Karksi-Nuia; Lepiku tn 1b/3, Karksi-Nuia; Mõisa, Pöögle küla; Abja-Paluoja transpordimaa; Karksi-Nuia soojatrassid)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_4_ otsuse_eelnõu_Vallavara_võõrandamine_(Lpiku_1b-3)

p_4_Lisa 1 Kooli trass

p_4_Lisa 2 Ambulatooriumi trass

p_4_otsuse_eelnõu_Vallavara_võõrandamine_(Lepiku_1b-5)

p_4_otsuse_eelnõu_Vallavara_võõrandamine_(Mõisa, Pöögle)

p_4_otsuse_eelnõu_Vallavara_võõrandamine_(transpordimaa)

p_4_otsuse_eelnõu_Vallavara_võõrandamine_otsustuskorras_(trassid)

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Puka tn 5, Halliste alevik)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_5_ otsuse_eelnõu_Vallavara_võõrandamine_(Puka_ tn_5)

 1. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_6_Lisa 2 Tehniline kirjeldus Osa 1

p_6_Lisa 3 Tehniline kirjeldus Osa 2

p_6_otsuse_eelnõu_Tulevikus_raha_ väljamaksmist_nõutavate_pikaajaliste_ kohustuste_ võtmine

p_6_Seletuskiri_Tulevikus_raha_väljamaksmist_nõudvate_kohustuste_võtmine_sõidukid

p_6_VV AUTOD-võõrandamisele minevad autod

 1. Osaühingu Mulgi Vallahaldus ja aktsiaseltsi Iivakivi ühendamine

Ettekandjad: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_7_otsuse_eelnõu_Mulgi_Vallahaldus_ ja_AS_Iivakivi_ühendamine

p_7_SELETUSKIRI Osaühingu Abja Elamu ja aktsiaseltsi Iivakivi ühendamise ettevalmistamine

 1. Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

 1. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta tööaruanne

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Enn Sarv

 1. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Volikogu infos annab ülevaate  Mulgi elamuskeskuse plaanidest ja finantseerimisest  Ly Laanemets, Mulgi elamuskeskuse juhataja

 1. Volikogu liikmete info ja vaba mikrofon

 

Volikogu istungi salvestus