Mulgi Vallavolikogu XXVII istung

Toimub teisipäeval, 27. veebruaril 2024. a algusega kell 15.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 

  1. Mulgi valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_1_Mulgi valla 2023 a eelarve ja eelarve täitmine. Koond

p_1_Mulgi valla 2024 aasta eelarve seletuskiri

p_1_Mulgi_ valla_ eelarve_ 2024_ aasta_ projekt 3 lugemine

p_1_määruse_eelnõu_ Mulgi_valla_ 2024_ aasta_ eelarve_ vastuvõtmine

  1. Mulgi valla teehoiukava 2024-20227

Ettekandja: teedespetsialist Rein Anton

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song 

p_2_ Mulgi v teehoiukava 2024-2027

p_2_ Mulgi valla teehoiukava 2023 tehtud tööd

p_2_Mulgi valla kergliiklusteede planeerimise ettepanek 2024

p_2_määruse_eelnõu_Mulgi_ valla_ teehoiukava_ 2024-2027

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja: teedespetsialist Rein Anton

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song 

p_3_ KÕ TIKUTIGROSSI_skeem (2)

p_3_3.1 volikiri-9

p_3_KÕ TIKUTIGROSSI_avaldus (1)

p_3_otsuse_eelnõu_Isikliku_kasutusõiguse_seadmine_(Silla tee)

  1. Mõisaküla Kool-Lasteaed tegevuse ümberkorraldamine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_4_otsuse_eelnõu_Mõisaküla_Kool-Lasteaed_ümberkorraldamine

p_4_Seletuskiri  Mõisaküla Kool-Lasteaed tegevuse ümberkorraldamine_ veebruar 2024

 

  1. Mulgi Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

p_5_AMETIJUHEND- noorte heaolu spetsialist

p_5_Lisa 2_Ametiasutuse teenistuskohtade koosseis  2024

p_5_Lisa_1_ Mulgi Vallavalitsuse (ametiasutuse struktuur)

p_5_otsuse_Mulgi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

p_5_SELETUSKIRI Noorte heaolu spetsialist

  1. Vallavara võõrandamine (Karjamaa tn 30, Lepiku tn 1b/2)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandjad: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_6_otsuse eelnõu_Vallavara võõrandamin Lepiku1b

p_6_otsuse_ eelnõu_Vallavara_võõrandamine Karjamaa30

  1. Osaühingu Abja Elamu ärinime muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandjad: abivallavanem Dmitri Orav ja vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandjad: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_7 _Mulgi_Haldus_põhikiri_(uus redaktsioon)

p_7_otsuse_eelnõu_OÜ_Abja_Elamu_ärinime_muutmine_ja_uue_ põhikirja_kinnitamine

p_7_SELETUSKIRI Osaühingu Abja Elamu ja aktsiaseltsi Iivakivi ühendamise ettevalmistamine

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  2. Volikogu liikmete info ja vaba mikrofon

Volikogu istungi salvestus