Mulgi Vallavolikogu XXIII istung

Mulgi Vallavolikogu XXIII istung toimub teisipäeval, 24. oktoobril 2023. a algusega kell 15.00 Abja gümnaasiumis Abja tee 15, Abja-Paluoja.

 

Abja Gümnaasiumi meediaring teeb istungist otseülekande.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

  1. Mulgi valla arengukava 2024-2030 II lugemine

Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_1_ määruse_eelnõu_Mulgi valla arengukava 2024-2030

p_1_Arengukava ettepanekud 17102023

p_1_Mulgi_valla_arengukava 2024-2030 (II lugemisele 18102023)

p_1_Mulgi_valla_arengukva_profiil_tekst 20.09.23

p_1_SELETUSKIRI_määruse eelnou_Mulgi_valla_arengukava_2024-2030_10102023

 

  1. Mulgi valla eelarvestrateegia 2023-2027 I lugemine

Ettekandja: finatsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_2_Eelarvestrateegia vorm selgitustega 2023-2027 (laenudega viimane versioon)

p_2_Mulgi valla_eelarvestrateegia 2023-2027

p_2_määruse_eelnõu_Mulgi-valla_eelarvestrateegia_2023-2027

 

  1. Mulgi valla jäätmekava 2024-2029 eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung

Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_3_eelnõu_Mulgi valla jäätmekava 2024-2029

p_3_otsuse_eelnõu_Jäätmekava 2024 kuni 2029 eelnõu avalikule väljapanekule suunamine

p_3_SELETUSKIRI_Mulgi valla jäätmekava 2024

  1. Vallavara võõrandamine (Võidu tn 5-12, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_4_otsuse_ eelnõu_Vallavara võõrandamine_( Võidu 5-12)

 

  1. Vallavara koormamine hoonestusõigusega (Rahumäe tn 11a, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

p_5_otsuse_ eelnõu_Vallavara_koormamine_hoonesrusõigusega

 

  1. Pärimismenetluse algatamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

p_6_otsuse eelnõu_Pärimismenetluse algatamine

  1. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018. a määruse nr 13 „Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

p_7_määruse_ eelnõu_Mulgi Vallavolikogu 21.02.18 määruse nr 13 Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise muutmine

p_7_SELETUSKIRI_ Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord

  1. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

p_8_määruse_ eelnõu_Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine muutmine

p_8_SELETUSKIRI_ Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine muutmine

 

  1. Mulgi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

p_9_otsuse_eelnõu_sotsiaal- je tervishoiukomisjoni_koosseisus_muudatuste_tegemine

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info

 

Otseülekanne järelvaadatav