Mulgi Vallavolikogu 23.09.2021 istungi päevakord

 
Mulgi Vallavolikogu XLI istung toimub neljapäeval, 23. september 2021. a algusega kell 15.00  Abja Kultuurimajas Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.
 
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega Covid-19 leviku tõkestamisega ja samas rahandusministeeriumi soovitustega kõigi volikogu liikmete osalemise tagamiseks  toimub volikogu istung kontrollimata siseruumis. Volikogu istungil tagame osalejate hajutatuse, koosolekul tuleb kanda maski,  tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
 
 
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2021–2025 II lugemine
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Mulgi valla 2021. aasta teine lisaeelarve
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
 
3. Laenu võtmise aluseks olevate investeeringute nimekirja muutmine
Ettekandja: finantsvaldkonnajuht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Mulgi valla avalike teede nimekirja lisamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
6. Liisingulepingu pikendamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
7. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
8. Elamispinna Tartu mnt 8, Karksi-Nuia linn sotsiaalkorteriteks määramine
Ettekandja: abivallavanem Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 
9.  Mulgi valla sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
Ettekandja: abivallavanem Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 
10. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 
11. Kohal algatatud küsimused
 

Mulgi Vallavolikogu 23.09.2021 istungi salvestus