Mulgi Vallavolikogu 20.05.2020 istungi päevakord

 
Mulgi Vallavolikogu XXVIII istung toimub kolmapäeval, 20. mail 2020. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuse suures saalis Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
2. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
3. Üüritasust ajutine vabastamine
Ettekandja: abivallvanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Mulgi valla avaliku ürituse korraldamise pidamise nõuded
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
5. Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine (jäätmejaam Kastani tn)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
6. Mulgi valla hankekord
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
7. Mulgi valla eelarvest mittetulundustegevuse toetamise kord
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
8. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 
9. Vallavara võõrandamine alandatud hinnaga (Nurme tn 3-7, Halliste alevik)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga (Pärnu mnt 2 ja Pärnu mnt 2a, Karksi-Nuia)
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
11. Covid-19 kriisi mõju eelarvele ja vallavalitsuse ettepanekud eelarve tasakaalus hoidmiseks
Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe, finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
 
12. Ülevaade valla poolt pakutavatest teenustest Covid-19 nakkusohust lähtuvalt
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnjuht Ene Maaten
 
13. Ülevaade 2020. aastal planeeritud investeeringutest
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
 
14. Kohal algatatud küsimused
 
15. Vallavanema ja volikogu esimehe info