Mulgi Vallavolikogu 18.02.2021 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXXVI istung toimub neljapäeval, 18. veebruaril 2021. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimajas Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
 
1. Mulgi valla 2021. aasta eelarve eelnõu II lugemine
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus, vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Loa andmine laenu võtmiseks
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus, vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
3. Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu eelnõu avalikule väljapanekule suunamine
Põlde külas Kastani tn 3 detailplaneeringu eelnõu koos lisadega https://mulgivald.ee/kastani-3
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg, keskkonna- ja maaspetsialist Tiia Kukk
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
4. Abja Kultuurimaja põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Urmas Suurpuu
 
5. Mulgi valla eelarvest huvihariduse toetamise kord
Ettekandja: noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialist Maie Bratka
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
6. Vallavara omandamine (Pärnu mnt 7, Abja-Paluoja)
Ettekandja abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
7. Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
8. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
9. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 
10. Kohal algatatud küsimused