Mulgi Vallavolikogu 17.06.2020 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXIX istung toimub kolmapäeval, 17. juunil algusega kell 15.00 Mõisaküla kultuurimajas Kiikre tn 13.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
2. Mulgi Vallavolikogu 29. novembri 2017 otsuse nr 7 „Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
3. Mulgi valla investeeringuprojektide nimekirja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks, riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
5. Mulgi valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandjad: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus ja kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
6. Mulgi valla kaevetööde eeskiri
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
7. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine (Mõisaküla linnas, Kase tn 11)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
8. Mulgi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandjad: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk ja kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
9. Kohal algatatud küsimused
 
10. Vallavanema ja volikogu esimehe info