Mulgi Vallavolikogu 2018. aasta istungite päevakorrad

24.01.2018

21.02.2018

21.03.2018

18.04.2018

23.05.2018

20.06.2018

15.08.2018

17.10.2018

21.11.2018

20.06.2018 volikogu istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu X istung toimub kolmapäeval, 20. juunil 2018. a algusega kell 15.00 Uue-Kariste rahvamajas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  projekt:

1. Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine

Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja pearaamatupidaja Eha Vene
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi

2. Mulgi valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

4. Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Soo 12, Mõisaküla linn)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Abja-Paluoja, Põllu tn 6)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

6. Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

7. Kohanime määramise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

8. Sundvalduse seadmine avalikes huvides vajaliku tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

9. Mulgi vallavara valitsemise korra II lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

10. Seotud isikutega tehingute tegemiseks volituste andmine

Ettekandja: jurist vallasekretäri asendaja Inge Dobrus

11. Kohal algatatud küsimused

12. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling

 

Tagasi üles

15.08.2018 volikogu istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XI istung toimub kolmapäeval, 15. augustil 2018. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korrusel.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  p r o j e k t:

1. Mulgi valla finantsjuhtimise kord

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

2. Raha eraldamine mittetulundusühingule Abja Muuseumi Sõprade Selts

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

3. Raha eraldamine Mulgi Kultuuri Instituudile

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

4. Karksi-Nuias Ettevõtluse 1 ja Oru 2a kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

5. Kohal algatatud küsimused

6. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling

Tagasi üles

17.10.2018 volikogu istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XII istung toimub kolmapäeval, 17. oktoobril 2018. a algusega kell 15.00 Abja-Paluojas, Pärnu mnt 30 I korrusel. 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  p r o j e k t:

1. Mulgi valla 2018. aasta I lisaeelarve

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

2. Mulgi valla üldplaneeringu algatamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

3. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 eelnõu I lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Lapilaane – Vill Do OÜ)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

5. Vallavara koormamine reaalservituudiga (Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1 ja Viljandi mnt 1A)

Ettekandja: jurist Inge Dobrus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

6. Aasa tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

7. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Mulgi vallas

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

8. Abja Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

9. Abja Muusikakooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

10. Abja Noortekeskuse põhimääruse  uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

11. Abja Päevakeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

12. Abja Turu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

13. Mõisaküla Muuseumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervi Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Eveli Allik

14. Halliste Põhikooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

15. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

16. Kultuurikomisjoni esimehe tagasiastumine, uue esimehe valimine ja komisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

17. Kohal algatatud küsimused

18. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling

Tagasi üles

21.11.2018 volikogu istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XIII istung toimub kolmapäeval, 21. novembril 2018. a algusega kell 15.00 Kulla Leerimajas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 eelnõu II lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi valla eelarvestrateegia aastateks 2019 kuni 2022 eelnõu I lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Audiitori määramine

Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene

 1. MTÜ Tuhalaane taotlus Tuhalaane Rahvamaja kinnistu otsustuskorras üle andmisest

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi valla heakorraeeskiri ja koormiste kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Mõisaküla Noortekeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Mõisaküla Raamatukogu põhimääruse uue reaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Mõisaküla Raamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Karksi-Nuia Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Abja Gümnaasiumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Õisu Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Pädevuse delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele (noorsootöö seadus § 152 ja § 191 lg 2)

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Mulgi Vallavolikogule laekunud taotluste läbiarutamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Arvo Maling

 1. Kohal algatatud küsimused
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Tagasi üles