Mulgi Vallavolikogu 2018. aasta istungite päevakorrad

24.01.2018

21.02.2018

21.03.2018

18.04.2018

23.05.2018

20.06.2018

15.08.2018

20.06.2018 volikogu istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu X istung toimub kolmapäeval, 20. juunil 2018. a algusega kell 15.00 Uue-Kariste rahvamajas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  projekt:

1. Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine

Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja pearaamatupidaja Eha Vene
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi

2. Mulgi valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

4. Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Soo 12, Mõisaküla linn)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Abja-Paluoja, Põllu tn 6)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

6. Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

7. Kohanime määramise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

8. Sundvalduse seadmine avalikes huvides vajaliku tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

9. Mulgi vallavara valitsemise korra II lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

10. Seotud isikutega tehingute tegemiseks volituste andmine

Ettekandja: jurist vallasekretäri asendaja Inge Dobrus

11. Kohal algatatud küsimused

12. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling

 

Tagasi üles

15.08.2018 volikogu istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XI istung toimub kolmapäeval, 15. augustil 2018. a algusega kell 15.00

Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korrusel.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  p r o j e k t:

1. Mulgi valla finantsjuhtimise kord

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

2. Raha eraldamine mittetulundusühingule Abja Muuseumi Sõprade Selts

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

3. Raha eraldamine Mulgi Kultuuri Instituudile

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

4. Karksi-Nuias Ettevõtluse 1 ja Oru 2a kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

5. Kohal algatatud küsimused

6. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling

Tagasi üles