Mulgi Vallavolikogu 15.08.2018 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XI istung toimub kolmapäeval, 15. augustil 2018. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korrusel.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  p r o j e k t:

1. Mulgi valla finantsjuhtimise kord

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

2. Raha eraldamine mittetulundusühingule Abja Muuseumi Sõprade Selts

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

3. Raha eraldamine Mulgi Kultuuri Instituudile

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

4. Karksi-Nuias Ettevõtluse 1 ja Oru 2a kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

5. Kohal algatatud küsimused

6. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling