Mulgi Vallavolikogu 21.11.2018 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XIII istung toimub kolmapäeval, 21. novembril 2018. a algusega kell 15.00 Kulla Leerimajas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 eelnõu II lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi valla eelarvestrateegia aastateks 2019 kuni 2022 eelnõu I lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Audiitori määramine

Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene

 1. MTÜ Tuhalaane taotlus Tuhalaane Rahvamaja kinnistu otsustuskorras üle andmisest

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi valla heakorraeeskiri ja koormiste kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Mõisaküla Noortekeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Mõisaküla Raamatukogu põhimääruse uue reaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Mõisaküla Raamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Karksi-Nuia Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Abja Gümnaasiumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Õisu Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Pädevuse delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele (noorsootöö seadus § 152 ja § 191 lg 2)

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Mulgi Vallavolikogule laekunud taotluste läbiarutamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Arvo Maling

 1. Kohal algatatud küsimused
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info