Mulgi Vallavolikogu 17.10.2018 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XII istung toimub kolmapäeval, 17. oktoobril 2018. a algusega kell 15.00 Abja-Paluojas, Pärnu mnt 30 I korrusel. 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  p r o j e k t:

1. Mulgi valla 2018. aasta I lisaeelarve

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

2. Mulgi valla üldplaneeringu algatamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

3. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 eelnõu I lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Lapilaane – Vill Do OÜ)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

5. Vallavara koormamine reaalservituudiga (Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1 ja Viljandi mnt 1A)

Ettekandja: jurist Inge Dobrus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

6. Aasa tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

7. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Mulgi vallas

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

8. Abja Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

9. Abja Muusikakooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

10. Abja Noortekeskuse põhimääruse  uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

11. Abja Päevakeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

12. Abja Turu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

13. Mõisaküla Muuseumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervi Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Eveli Allik

14. Halliste Põhikooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

15. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

16. Kultuurikomisjoni esimehe tagasiastumine, uue esimehe valimine ja komisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

17. Kohal algatatud küsimused

18. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling