Mulgi Vallavolikogu 19.12.2018 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XIV istung toimub kolmapäeval, 19. detsembril 2018. a algusega kell 15.00 Kopra turismitalus Tuhalaane külas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019 kuni 2022 vastuvõtmine

Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav ja finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi valla 2019. aasta eelarve eelnõu I lugemine

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Lühiajalise laenukohustuse võtmine

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorraldus

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi valla tunnustuse avaldamise kord

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

 1. Mulgi valla sportlaste ja treenerite tunnustamise kord

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Imre Jugomäe

 1. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Vallavara kasutusse andmise lepingu pikendamine (Nurme tn 3–7 Halliste)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Mulgi valla teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Mõisaküla Raamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Mõisaküla Raamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Mõisaküla Kultuurimaja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Mulgi valla heakorraeeskirja kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Abja Raamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Abja Raamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Kamara Raamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Kamara Raamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Abja Spordi- ja tervisekeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Imre Jugomäe

 1. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

 1. Abja-Paluoja Tervisekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine I lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

 1. Kohal algatatud küsimused
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info