Mulgi Vallavolikogu 20.06.2018 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu X istung toimub kolmapäeval, 20. juunil 2018. a algusega kell 15.00 Uue-Kariste rahvamajas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  projekt:

1. Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine

Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja pearaamatupidaja Eha Vene
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi

2. Mulgi valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

4. Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Soo 12, Mõisaküla linn)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Abja-Paluoja, Põllu tn 6)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

6. Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

7. Kohanime määramise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

8. Sundvalduse seadmine avalikes huvides vajaliku tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

9. Mulgi vallavara valitsemise korra II lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

10. Seotud isikutega tehingute tegemiseks volituste andmine

Ettekandja: jurist vallasekretäri asendaja Inge Dobrus

11. Kohal algatatud küsimused

12. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling