Huviharidus ja huvitegevus Mulgi vallas

Alates 2020. aasta sügisest on Mulgi vallas  kasutusel huvihariduse ja huvitegevuse register.
 
Miks on register vajalik?
  1. Lapsevanemal on võimalik jälgida, millistesse ringitegevustesse laps(ed) on kantud, seega saab lapsevanem vältida lapse ringitegevuste ülekoormust ja ekslikult valesse ringitegevusse lisamist.
  2. Mulgi vallas pakutavad huviringid on nähtavad ja kiiresti leitavad. Huvilistel on võimalik mugavalt soovitud ringitegevusega liituda.
 
Kuidas toimida?
  1. Mine registri lehele ja logi sisse.
  2. Registreeri ennast ja lisa oma laps(ed).
  3. valige koos huvipakkuvad tegevused ja saatke sooviavaldus või kinnitage juhendaja poolt registreeritud laps(ed) huviringi

Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevusetransporditoetuse arvutamise alusekehtestamine

 

Huvihariduse õpperühma õpilase registreerimise taotlus
(printimiseks, kui ID-kaardiga sisselogimine ei õnnestu)
 
 
 
 

 

Hea lapsevanem, kelle noor osaleb teise omavalitsuse huvikoolis!

Huvihariduse toetuse taotlemiseks 2023/2024. õppeaastal tuleb noore seadusliku esindajal või täisealisel õppuril endal, kes läheb õppima teise omavalituse huvikooli, hiljemalt 15. septembriks vallavalitusele esitada taotlus garantiikirja väljastamiseks omavalitsuse poolt.

Taotluse mitteesitamisel tuleb huvikooli kohamaks lapsevanemal endal tasuda.

Taotlusvorm on leitav siit

 

****

Huvihariduse toetus kolmandast lapsest ja/või vähekindlustatud pere noortele!

Mulgi vald hüvitab osaliselt või täielikult eelarveliste vahendite olemasolul huvikooli õppetasu alates kolmandast lapsest ja/või vähekindlustatud pere lapsele lapsevanema või täisealise õppuri poolt vallavalitsusele esitatud avalduse alusel.

Rohkem infot toetuse taotlemise kohta määrusest „Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord": https://www.riigiteataja.ee/akt/427042021031 või e-postil reelika@mulgivald.ee

Toetuste maksmise aluseks on lapsevanema või täiskasvanud õppuri poolt esitatud avaldus.

Taotlus on leitav siit