Huviharidus ja huvitegevus Mulgi vallas

Alates 2020. aasta sügisest on Mulgi vallas  kasutusel huvihariduse ja huvitegevuse register.
 
Miks on register vajalik?
  1. Lapsevanemal on võimalik jälgida, millistesse ringitegevustesse laps(ed) on kantud, seega saab lapsevanem vältida lapse ringitegevuste ülekoormust ja ekslikult valesse ringitegevusse lisamist.
  2. Mulgi vallas pakutavad huviringid on nähtavad ja kiiresti leitavad. Huvilistel on võimalik mugavalt soovitud ringitegevusega liituda.
 
Kuidas toimida?
  1. Mine registri lehele ja logi sisse.
  2. Registreeri ennast ja lisa oma laps(ed).
  3. valige koos huvipakkuvad tegevused ja saatke sooviavaldus või kinnitage juhendaja poolt registreeritud laps(ed) huviringi

 

 

 

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja noorte omaalgatusliku projekti toetamise I vooru

Projekti toetus on mõeldud meeskonnale, mis koosneb noortest vanuses 7-26 või noorele vanuses 14-26.

 

Projekti taotluses tuleb ära tuua järgmised osad:

  • noorte grupi liikmete nimed ja vanused või noore nimi ja vanus;      
  • noorte grupi esindaja nimi, vanus, e-posti aadress ja telefoninumber;                      
  • projekti pealkiri, tutvustus (tegevuse eesmärk, sihtgrupp, täpne kirjeldus), periood, planeeritavad tulemused;                   
  • mentori nimi (alaealiste puhul);          
  • taotletav summa koos eelarvega. Olemasolul näidatakse ära olemasolev omafinantseering ja kaasfinantseerijad  ning vallalt taotletava summa kuluread koos hinnapakkumistega.

 

Mulgi valla noorte omaalgatusliku projekti toetamise kord

Mulgi vallavolikogu noorte omaalgatusliku projektide taotluse vorm

Mulgi vallavolikogu noorte omaalgatusliku projektide aruande vorm

 

Projekte ootame aadressil mulgi@mulgivald.ee kuni 22. veebruarini.