Alates 2020/2021 õppeaastast on omavalitsuses arendamisel elektrooniline Mulgi valla huvihariduse register.

Registri eesmärgiks on koondada ühtsesse elektroonilisse keskkonda kokku huviharidusega seotud informatsioon, et tagada tõhusam arvestuse pidamine, suurem ülevaatlikkus ja parem teabevahetus arvete väljastamisel, seega on andmete õigsus huvihariduse registris väga oluline.

Noore võib registri kaudu huvialagrupi liikmeks registreerida nii lapsevanem kui ka juhendaja. Kui noore lisab lapsevanem, kinnitab noore osalemise juhendaja. Kui noore lisab treening- või huvigrupi juhendaja, peab noore osalemise kinnitama lapsevanem. Lapsevanema jaoks on väga oluline kinnitada oma lapse kuulumine grupi koosseisu.

Vastavate toimingute tegemiseks tuleb haridusregistri lehele ID-kaardiga sisse logida, valida ülevalt „lapsevanem" ning sealt avaneval lehel on võimalik laps soovitud teenusepakkuja juures vastava õppegrupi liikmeks lisada või kinnitada. Ilma kinnituseta last huviringi nimekirja ei lisata!


Kui siseneda huvihariduse registrisse esmakordselt, peab end registreerima kasutajaks ja sisestama registrisse enda kontaktandmed ning lisama lapsed. Samas keskkonnas saab vajadusel oma andmeid ka muuta.

Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik last elektrooniliselt huvihariduse registris huvialagrupi liikmeks lisada või kinnitada, võib täita taotluse paberkandjal ja selle juhendaja kätte toimetada. 

Juhul kui õpilane lahkub õppegrupist, on oluline, et lapsevanem lahkumise huvihariduse registris kinnitaks!

Probleemide korral pöörduge kindlasti juhendaja või registri haldaja poole!

Mulgi valla huvihariduse register

 

Abja Muusikakool

Registrikood: 75015835

Aadress: Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja, 69403 Mulgi vald

Arne Lepla Galeriikool Abjas (eraomand)

Registrikood: 80555864

Aadress: Pärnu mnt 3, Abja-Paluoja, Mulgi vald

 

Karksi Noorte Kunstistuudio

Registrikood: 10248652

  

Karksi-Nuia Muusikakool

Registrikood: 75006434

Aadress: Tartu mnt 31, Karksi-Nuia, 69104 Mulgi vald

Karksi-Nuia Spordikool

Registrikood: 75023253

Aadress: Kooli 1, Karksi-Nuia, 69104 Mulgi vald