Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 istungi päevakord ja salvestus

Mulgi Vallavolikogu VIII istung toimub neljapäeval, 19. mail 2022. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
 
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi Vallavalitsuse koosseisus muudatuste tegemine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
 
2. Mulgi Perearstikeskus OÜ osakapitali suurendamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
3. Mulgi valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: finantsjuht Külli Mõttus
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
4. Mulgi valla 2022. aasta I lisaeelarve
Ettekandjad: finantsjuht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
5. Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
 
6. Peremehetu ehitise väljaselgitamine (Rahumäe tn 11a, Pargi tn 28a)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
7. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Paluküla kinnistu)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
8. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
9. Vallavanema ja volikogu esimehe info