Mulgi Vallavolikogu XXVI istung

Mulgi Vallavolikogu XXVI istung toimub teisipäeval, 30. jaanuaril 2024. a algusega kell 15.00 Mõisaküla kultuurimajas Kiikre tn 13, Mõisaküla.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 

  1. Abja Lasteaia arengukava 2024-2027

Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja Abja Lasteaia direktor Kersti Kutser Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_1_Lisa_2024-2027 Abja Lasteaia arengukava

p_1_määruse_eelnõu_ Abja lasteaia arengukava 2024-2027 kinnitamine

p_1_SELETUSKIRI_määrusele_ Abja Lasteaia arengukava 2024-2027 kinnitamine

  1. Mulgi valla 2024. aasta eelarve eelnõu II lugemine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_2_Mulgi valla eelarve 2024 aasta projekt

p_2_Seletuskiri_Mulgi_ valla_2024._aasta_eelarve 2. lugemise juurde

  1. Nõusoleku andmine hangete korraldamiseks ja hankelepingute  sõlmimiseks

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_3_otsuse_eelnõu_Nõusoleku_andmine_2024_hangete_korraldamiseks

  1. Riigivara otsustuskorras omandamine (Kivi tn, Männi põik ja Kivi põik piirkonna elamukvartal)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandjad: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song ning

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_4_Lisa_ Kivi tn, Männiku põik, Kivi põik elamukvaratal

p_4_Lisa_Riigivara otsustuskorras võõrandamisest (Kivi tn Männi põik Kivi põik piirkonna elamukvartal) (2)

p_4_otsuse_eelnõu_Riiivara otsustuskorra omandamine(Kivi, Männiku, Kivi põik)

  1. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

p_5_Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine

  1. Mulgi Vallavolikogu 24. jaanuari 2018. a määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord" muutmine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

p_6_Meie_Mulgimaa_ettepanek_VV_töökorra_muutmiseks

p_6_Mulgi_Vallavolikogu_töökord

p_6_määruse_eelnõu_Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord" muutmine

  1. Mulgi valla aukodaniku nimetuse andmine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

p_7_Mulgi_valla_tunnustuste_avaldamise_kord

p_7_O_Renno_esildis_18112023 (1)

p_7_otsuse_eelnõu_Mulgi valla aukodaniku nimetuse andmine

  1. Mulgi valla vapimärgi andmine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

p_8_otsuse_eelnõu_Mulgi_valla_vapimärgi_andmine

p_8_Vapimärgi taotlus_Karksi Kultuuriselts

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  2. Volikogu liikmete info ja vaba mikrofon

 

Volikogu istungi salvestus