Mulgi Vallavolikogu XXII istung

Toimub teisipäeval, 26. septembril 2023. a algusega kell 15.00 Halliste kultuurimajas Klubi 5, Halliste alevik.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Mulgi valla 2023. aasta II lisaeelarve

Ettekandja: finatsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_1_Mulgi valla 2023 a 2. lisaeelarve projekt

p_1_määruse_eelnõu_Mulgi valla 2023 aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine

p_1_SELETUSKIRI MULGI VALLA 2. lisaeelarve juurde

 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine (Jaama tn 15)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_2 otsuse eelnõu_Vallavara tasuta kasutusse andmine (Jaama tn 15)

 1. Vallavara võõrandamine (Palusalu)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_3_otsuse eelnõu_Vallavara võõrandamine Palusalu

 1. Vallavara võõrandamine (metsa raieõiguse müük)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

p_4_ otsuse eelnõu_Vallavara võõrandamine Karjääri mets

p_4_Lisa_1_Karjääri MT2

p_4_Lisa_2_Karjaari

 1. Vallavara koormamine hoonestusõigusega (Rahumäe tn 11a, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

p_5_otsuse_ eelnõu_Vallavara_koormamine_hoonestusõigusega_(Rahumäe_tn_11a)

 1. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Lõhmuse, Türgi)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_6.1_otsuse_eelnõu_Ehitise peremehetuse tuvastamine (Lõhmuse)

p_6.2_otsuse_eelnõu_Ehitise peremehetuse tuvastamine (Türgi)

 1. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine (Väike-Alliku)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_7_otsuse_eelnõu_Peremehetute ehitiste väljaselgitamine (Väike-Alliku)

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

p_8_määruse_eelnõu_Määruste kehtetuks tunnistamine

 1. Mulgi valla arengukava 2024-2030 I lugemine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja Geomedia OÜ juhatuse liige Rivo Noorkõiv

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_9_ määruse_eelnõu_Mulgi valla arengukava 2024-2030

p_9_Lisa_1_Mulgi_valla_arengukva_profiil_10.08.23

p_9_Mulgi_valla_arengukava_2024-2030

p_9_Seletuskiri_määruse eelnou_Mulgi_valla_arengukava_2024-2030

 1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 2. Volikogu liikmete info

Volikogu istungi salvestus