Mulgi Vallavolikogu XIX istung toimub teisipäeval, 23. mail 2023. a algusega kell 15.00 Mõisaküla kultuurimajas Kiikre tn 13, Mõisaküla.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

  1. Mulgi valla teehoiukava 2023-2026

Ettekandja: teedespetsialist Rein Anton

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja: teedespetsialist Rein Anton

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

  1. Üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäära kehtestamine

Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja sotsiaalnõunik Liana Andruško

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

p_3_Hooldereformi esitlus SKA 22.03.2023

p_3_määruse_ eelnõu_Üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäära kehtestamine

p_3_SELETUSKIRI_Üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäära kehtestamine

  1. Mulgi valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamiseprogrammi avalik väljapanek

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

  1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

  1. Vallavara võõrandamine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info

 

23.05.2023_Mulgi_Vallavolikogu_istungi_kutse

Volikogu istungi salvestus