Mulgi Vallavolikogu 21.04.2022 istungi päevakord ja salvestus

Mulgi Vallavolikogu VII istung toimub neljapäeval, 21. aprillil 2022. a algusega kell 15.00 Mõisaküla kultuurimaja saalis Kiikre tn 13, Mõisaküla.
 
Vallavolikogu liikmetel on võimalus enne volikogu istungit tutvuda Mõisaküla lasteaia ja kooliga. Kogunemine on kell 13.30 Mõisaküla lasteaia juures aadressil Vabriku 10, sealt edasi liigutakse Mõisaküla kooli juurde. Volikogu liikmeid võtab vastu Mõisaküla kooli ja lasteaia direktor Pirje Usin.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi Perearstikeskus OÜ asutamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
 
2. Abja Gümnaasiumi arengukava 2022–2026 kinnitamine
Ettekandjad: Abja-Gümnaasiumi direktor Ardo Agasild, haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas
 
3. Vallavalitsuse hallatava asutuse Mõisaküla Kool-Lasteaed põhimääruse kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas
 
4. Karksi-Nuias Veetorni ja Koidu tänava vahelisel maa-alal algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
5. Karksi külas Kaare tänava jagamine ja võõrandamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
6. Karksi-Nuias Tartu mnt 20 kinnistu jagamine ja omandamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
7. Vallavara võõrandamine (Polli küla, Longi tee 3–9)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
8. Liisinglepingu lõpetamine, auto väljaostmine ja enampakkumisel võõrandamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
9. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
10. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
11. Mulgi valla külavanema statuudi I lugemine
Ettekandja: eelnõu esitaja volikogu liige Mati Ilisson
Kaasettekandja: kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni esimees Tarmo Simson
 
12. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 

Mulgi Vallavolikogu 21.04.2022 istungi salvestus