Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XVII istung toimub kolmapäeval, 20. märtsil 2019. a algusega kell 15.00 Kulla Leerimajas.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla jäätmekava vastuvõtmine
Ettekandjad: Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse tegevjuht Arvo Rosimannus ja abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
2. Mulgi valla jäätmehoolduseeskirja II lugemine
Ettekandjad: Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse tegevjuht Arvo Rosimannus ja abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
3. Pärnu mnt 2 ja Pärnu mnt 2a kinnistut koormava hoonestusõiguse ulatuse määramine ning koormamine reaalservituudiga
Ettekandja: Karksi piirkonna jurist Inge Dobrus
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
4. Mulgi Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
5. Hooldekodude olukord Mulgi vallas, hooldekodude kohtade vajadus ja tegevusplaan riigi poolt seatud nõuete tagamiseks
Ettekandja: abivallavanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 
6. Omaosaluse garanteerimine (Mõisaküla Hoolekandekeskuse projekt)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
7. Alustava ettevõtja starditoetuse andmise kord Mulgi vallas II lugemine
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
8. Vastamine Olavi Israeli arupärimisele Mulgi valla elamumajanduse hetkeseisu ja arengukava kohta
Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla
 
9. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööaruande ärakuulamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
10. Kohal algatatud küsimused
 
11. Vallavanema ja volikogu esimehe info