Mulgi Vallavolikogu 19.06.2019 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XX istung toimub kolmapäeval, 19. juunil 2019 algusega kell 15.00 vallavalitsuse koosolekute ruumis Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.
 
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
2. Seotud isikutega tehingute tegemiseks volituste andmine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
3. Mulgi Vallavalitsuse istungi töökord
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
4. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
5. Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: revisjoni komisjoni esimees Taimo Tugi
 
6. Koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste volitamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
7. Vallavolikogu spordikomisjoni esimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
8. Karksi Vallahoolduse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
9. Viljandi mnt 1a katastriüksuse jagamiseks ja maa tasuta võõrandamiseks nõusoleku andmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
10. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
11. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine (Lõhmuse, Veelikse küla)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
12. Keskkonna- ja heakorrakomisjoni aruanne tehtud tööst
Ettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
13. Kohal algatatud küsimused
 
14. Vallavanema ja volikogu esimehe info