Mulgi Vallavolikogu X istung toimub Karksi-Nuia Kultuurikeskuse suures saalis neljapäeval 18.08.2022.a. kell 15.00

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

1. Mulgi valla 2022. aasta II lisaeelarve
Ettekandjad: finantsjuht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

 

2. Mulgi valla külavanema statuut II lugemine
Ettekandja: eelnõu esitaja volikogu liige Mati Ilisson
Kaasettekandja: kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni esimees Tarmo Simson
3. Vallavara võõrandamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
4. Nõusoleku andmine riigihanke „Mulgi valla teede ja tänavate talihooldus 2022-2025" korraldamiseks ja hankelepingu  sõlmimiseks
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
5. Nõusoleku andmine riigihanke „Mulgi valla õpilaste vedu 2023-2024" korraldamiseks ja hankelepingu  sõlmimiseks
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
6. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
7. Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine 
Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
8. Vallavanema ja volikogu esimehe info