Mulgi Vallavolikogu 8.05.2019 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XIX istung toimub kolmapäeval, 8. mail 2019 algusega kell 15.00 Mõisakülas Kiikre tn 13 Mõisaküla kultuurimajas.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

1. Õisu ja Mõisaküla kaugküttepiirkonnas SW Energiaga lepingu pikendamine I lugemine
Ettekandja: SW Energia OÜ arendusjuht Vadim Nogtev
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon Kati Kuusk

Mõisaküla katlamaja rendileping
Seletuskiri lepingute pikendamise kohta
SW Energia teade Mõisaküla
SW Energia teade Õisu
Loa andmine Õisu tsentraalkatlamaja rendilepingu pikendamiseks
Õisu rendilepingu lisa nr 5
Õisu rendileping kuni 1.07.2015

 

2. Loa andmine laenu andmiseks Sihtasutusele Abja Haigla I lugemine
Ettekandja: Sihtasutuse Abja Haigla nõukogu esimees Villu Võsa
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon Kati Kuusk

Loa andmine laenu andmiseks, otsuse eelnõu
Loa andmine laenu andmiseks SA Abja Haiglale, seletuskiri

 

3. Mulgi valla lipu ja vapi kavandi valimine ja Riigikantseleile arvamuse saamiseks esitamine I lugemine

Ettekandja: Sümboolika hindamise komisjoni esimees Andres Rõigas

Mulgi valla sümboolika konkursil väljavalitud tööd

 

4. Eelarve- ja majanduskomisjoni aruanne tehtud tööst

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 

5. Vallavanema valimine
Ettekandja volikogu esimees Arvo Maling

Vallavanema valimine, eelnõu

 

6. Esindaja tagasi kutsumine ja uue esindaja määramine Viljandi Omavalitsute liidus ja Eesti Linnade ja Valdade Liidus

Ettekandja volikogu esimees Arvo Maling

 

7. Halliste Raamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

Halliste Raamatukogu põhimäärus, määrus

 

8. Halliste Raamatukogu kasutuse eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

Halliste Raamatukogu kasutamise eeskiri, määrus

 

9. Kultuurikomisjoni aruanne tehtud tööst ja ettepanekud vallavalitsusele

Ettekandja kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

 

10. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Mulgi vallas

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Mulgi vallas, määruse eelnõu

 

11. Mulgi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

Mulgi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks, lisa

 

12. Haridus- ja noorsootöökomisjoni aruanne tehtud tööst

Ettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 

13. Vallavalitsuse ametisse kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Arvo Maling

Mulgi Vallavalitsuse liikmete kinnitamine, otsuse eelnõu

 

14. Volikogu esimehe info

 

15. Kohal algatatud küsimused