Mulgi Vallavolikogu XXIV istung

Toimub teisipäeval, 28. novembril 2023. a algusega kell 15.00 Polli aiandusuuringute keskuses Uus tn 2/Peahoone, Polli küla.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

  1. Mulgi valla arengukava 2024-2030 vastuvõtmine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_1_ määruse_eelnõu_Mulgi valla arengukava 2024-2030

p_1_Lisa_Mulgi_valla_arengukava_2024-2030

p_1_Mulgi_valla_arengukva_profiil_III_lugemine

  1. Mulgi valla eelarvestrateegia 2023-2027 vastuvõtmine

Ettekandja: finatsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_2_Mulgi_valla_eelarvestarteegia_ 2023-2027

p_2_Mulgi_valla_eelarvestrateegia_2023-2027

p_2_määruse_eelnõu_Mulgi-valla_eelarvestrateegia_2023-2027

  1. Mulgi valla 2023. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finatsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_3_Mulgi valla 2023 a 3. lisaeelarve projekt

p_3_määruse_eelnõu_Mulgi_valla_2023._aasta_ 3._lisaeelarve

p_3_SELETUSKIRI MULGI VALLA 3. lisaeelarve juurde

  1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Posti elamu korter 3, Penuja küla)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_4_otsuse_ eelnõu_Vallavara_ võõrandamine_(Posti 8)

  1. Mulgi Vallavolikogu 29.08.2023 otsuse nr 135 „Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_5_Lisa_Piirilinna DP lähteülesanne täiendustega_nov_2023

p_5_otsuse_eelnõu_29.08.2023_otsuse_nr_135_muutmine

  1. Uue-Oru ja Oru detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_6_otsuse_eelnõu_Uue-Oru_ja_Oru_detailplaneeringu_ kehtestamine

  1. Peremehetu ehitise väljaselgitamine (Kivi tn 29)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_7_otsuse_ eelnõu_Peremehetu_ehitise_väljaselgitamine_(Kivi_ tn_ 29)

  1. Pärimismenetluse algatamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

p_8_otsuse_eelnõu_Pärimismenetluse_algatamine_(E_Teearu)

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  2. Volikogu liikmete info

 

P. S. Enne volikogu istungi algust  kell 14.00 on  võimalik kõigil soovijatel tutvuda EMÜ Pooli Aiandusuuringute Keskuse tootearendus labori tööga.

 

Volikogu istungi salvestus