Mulgi Vallavolikogu 27.01.2022 istungi päevakord

 
Mulgi Vallavolikogu IV istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimaja saalis Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t :
 
1. Mulgi valla üldplaneeringu eelnõu tutvustamine
Ettekandjad: abivallavanem Dmitri Orav ja AB Artes Terrae OÜ projektijuht Heiki Kalberg
 
2. Mulgi valla 2022. aasta eelarve eelnõu II lugemine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
3. Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarvest väljaminekute tegemine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
4. Mulgi valla koolieelsete lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa suurus 2022. aastal
Ettekandja: abivallavanem Arvi Meidla
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas
 
5. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine (sünnitoetuse suuruse muutmine)
Ettekandja: abivallavanem Arvi Meidla
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
 
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjon esimees Raul Song
 
7. Mulgi Vallavolikogu 22. novembri 2021. a otsuse nr 10 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine
Ettekandja: volikogu liige Mati Ilisson
 
8. Vallavanema ja volikogu esimehe info