Mulgi Vallavolikogu 26.08.2021 istungi päevakord ja salvestus

Mulgi Vallavolikogu XL istung toimub neljapäeval, 26. augustil 2021. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2025 I lugemine
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Mulgi Vallavolikogu 20.02.2019 määruse nr 81 „Karksi-Nuia Raamatukogu põhimäärus" muutmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Urmas Suurpuu
 
3. Mulgi Vallavolikogu 16.12.2020 otsuse nr 175 „Mulgi valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Uus-Leemeti, Päidre küla – Salukate OÜ)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
5. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 
6. Kohal algatatud küsimused
 
 
23. augustil  2021 kiitis Eesti Vabariigi Valitsus heaks korralduse, mille kohaselt tuleb alates neljapäevast, 26. augustist avalikes ruumides kontrollida kõikide klientide  või osavõtjate COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Tõendi peavad esitama kõik  isikud alates 18. eluaastast.
 
 
Sellest tulenevalt tuleb kõigil volikogu liikmetel, koosolekul ettekandega esinejatel ja külalisetel esitada vastav tõend ja isikut tõendav dokument. Volikogu koosolekule pääseb tõendi olemasolu korral. Kontrolli viib läbi valla kantselei.
 
 
Enne volikogu istungit on ka  testimise võimalus Karksi-Nuia Kultuurikeskuses alates kell 14.30. Testimise viib läbi SA Abja Haigla.
 
 

Mulgi Vallavolikogu 26.08.2021 istungi salvestus