Mulgi Vallavolikogu 22.01.2020 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXVI istung toimub kolmapäeval, 22. jaanuaril 2020. a algusega kell 15.00 vallavalitsuse koosolekute ruumis Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla 2020. aasta eelarve eelnõu II lugemine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarvest väljaminekute tegemine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
 
3. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
 
4. Mulgi Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 7 „Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalituse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
 
5. Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumisel (Halliste, Nurme tn 3-7)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
6. Osalemine liikmena MTÜ-s Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
7. Mulgi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
8. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karksi Peetri Kogudusega avaliku kasutamise lepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
9. Kohal algatatud küsimused
 
10. Vallavanema ja volikogu esimehe info