Mulgi Vallavolikogu 20.05.2021 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXXVIII istung toimub neljapäeval, 20. mail 2021. a algusega kell 15.00 kaugosalusega Teamsi keskkonnas.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi Vallavolikogu töökorra muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
2. Mulgi valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
3. Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
4. Mulgi valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
5. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 
6. Kohal algatatud küsimused