Mulgi Vallavolikogu 17.06.2021 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXXIX istung toimub neljapäeval, 17. juunil 2021. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 
2. Mulgi valla 2021. aasta I lisaeelarve
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
3. Vallavara omandamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
5. Mulgi Elamuskeskuse II etapi projekti omafinantseeringu garanteerimise otsustamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
6. Mulgi valla investeeringuprojektide nimekirja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
7. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
8. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 
9. Kohal algatatud küsimused