Mulgi Vallavolikogu XXX istung

toimub kolmapäeval, 29. mail 2024. a algusega kell 15.00

Karksi-Nuias Viljandi mnt 1 II korruse koosolekute ruumis.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 

  1. Mulgi valla 2024. aasta I lisaeelarve

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_1_Mulgi valla 2024 aasta esimene lisaeelarve

p_1_määruse_eelnõu_Mulgi_valla 2024._aasta_esimene_lisaeelarve

p_1_Seletuskiri_Mulgi valla 2024 a esimese lisaeelarve juurde

 

  1. Halliste Lasteaia „Pääsuke" arengukava 2024-2027 kinnitamine

Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja Halliste Lasteaia „Pääsuke" direktor Triin Lill-Mäe

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_2_Lisa_Halliste LA Pääsuke arengukava 2024-2027

p_2_määruse_eelnõu_Halliste_lasteaia_arengukava_2024-2027

p_2_SELETUSKIRI määrusele_ Halliste Lasteaia arengukava 2024-2027 kinnitamine (1)

 

  1. Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2024-2028 kinnitamine

Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja Karksi-Nuia Lasteaia direktor Katrin Kivistik

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

p_3_Lisa_Karksi-Nuia_Lasteaia_ arengukava 2024-2028

p_3_määruse_eelnõu_Karksi-Nuia_lasteaia_arengukava_2024-2028_kinnitamine.doc

p_3_SELETUSKIRI_määrusele_ Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2024-2028 kinnitamine

 

  1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lepiku tn 1b/4 ja Lepiku tn 1b/6, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_4_Lepiku_tn_garaažid

p_4_otsuse_ eelnõu_Vallavara_võõrandamine_(Lpiku 1b_6)

p_4_otsuse_eelnõu_Vallavara_ võõrandamine_(Lepiku1b_4)

 

  1. Vallavara võõrandamine alandatud hinnaga (Puka tn 5)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_5_Puka_tn_5

p_5_otsuse_eelnõu_Vallavara võõrandamine alandatud_hinnag_ (Puka tn 5)

 

  1. Vallavara koormamine hoonestusõigusega läbirääkimistega pakkumise korras (Pärnu tn 39, Mõisaküla)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandjad: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_6_Lisa_1_Hoonestusõiguse_seadmise_tingimused_(Pärnu mnt 39)

p_6_Lisa_2_Pärnu tn 39 hoonestusõiguse konkursi tingimused

p_6_Lisa_3_Skeem_Mõisaküla_Pärnu_ tn 39

p_6_otsuse_ eelnõu_Vallavara_koormamine_hoonestusõigusega_(Pärnu mnt_39)

 

  1. Peremehetu ehitise väljaselgitamine (Loode tn 21, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_7_otsuse_eelnõu_ Loode_tn_21_peremehetu_ehitise_ väljaselgitamine

 

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  2. Volikogu liikmete info ja vaba mikrofon

 

Volikogu salvestus