Mulgi Vallavolikogu 26.08.2020 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXX istung toimub kolmapäeval, 26. augustil 2020. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimajas Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2024 muudatusettepanekud I lugemine
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav ja finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
2. Karksi-Nuia Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
 
3. Vallavara omandamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Mulgi Vallavolikogu 17.06.2020 otsuse nr 148 "Mulgi valla investeeringuprojektide nimekirja kinnitamine" lisa muutmine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
5. Määruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
6. Kohal algatatud küsimused
 
7. Vallavanema ja volikogu esimehe info