Mulgi Vallavolikogu XIII istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XIII istung toimub teisipäeval, 22. novembril 2022. a algusega kell 15.00 Halliste rahvamajas Klubi 5, Halliste alevik.

 

  1. Mulgi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026 II lugemine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_1_määruse_eelnõu_ Mulgi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026

p_1.1_Lisa_1_Mulgi valla arengukava 2019-2026

p_1.2_Lisa 2_ Eelarvestrateegia 2022-2026 parandusettepanekutega

p_1.2_Mulgi 2022E parandusettepanekutega

p_1.3_ 22.11.01.Ettepanek eelnõule Mulgi valla eelarvestrateegia 2023 kuni 2026 (1)

p_1.4_Mulgi Vallavalitsuse vastused Meie Mulgimaa arengukava ja eelarvestrateegia muudatuseettepanekutele

p_1.5_Mulgi Vallavolikogu liikme Peeter Rahneli ja Esta Jaaksoo ettepanekud

  1. Mulgi valla III lisaeelarve

Ettekandja: finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_2_Lisa_Mulgi valla 3. lisaeelarve

p_2_määruse_eelnõu_Mulgi valla III lisaeelarve

p_2_Seletuskiri_MULGI VALLA 2022. aasta III lisaeelarve

  1. Revisjonikomisjoni esimehe tagasiastumine ning revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

p_3_otsuse eelnõu_MulgiVVK_17.03.22_otsuse_nr_35_Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine...muutmine

  1. Teearu päikesepaneelide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

https://mulgivald.ee/teearu

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_4_otsuse eelnõu_Teearu DP vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

  1. Tikuti detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

https://mulgivald.ee/tikuti

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_5_otsuse eelnõu_Tikuti DP vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

  1. Pärimismenetluse algatamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

p_6_otsuse eelnõu_Pärimismenetluse algatamine

  1. Nõusoleku andmine alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Karksi ordulinnuse vaatetorni ja kontaktivaba suveniiride müügipunkti projekteerimine" korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

p_7_otsuse eelnõu_Nõusoleku andmine alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamiseks

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Mulgi Vallavolikogu 22.11.2022 istungi salvestus