Mulgi Vallavolikogu 18.09.2019 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXII istung toimub kolmapäeval, 18. septembril 2019 algusega kell 15.00 Karksi-Nuias Viljandi mnt 1.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2023 ettepanekute II lugemine
Ettekandjad: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav ja finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. OÜ Abja Elamule investeerimislaenu tagamiseks garantiikirja andmiseks nõusoleku andmine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
3. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Mulgi valla avalike teede nimekirja lisamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
4. Määruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
5. Hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Kastani tn 1, Abja-Paluoja)
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
6. Loa andmine Kastani katlamaja rendilepingu sõlmimiseks
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
 
7. Kohal algatatud küsimused
 
8. Vallavanema ja volikogu esimehe info