Mulgi Vallavolikogu 17.04.2019 istungi päevakord

 
Mulgi Vallavolikogu XVIII istung toimub kolmapäeval, 17. aprillil 2019 algusega kell 15.00 EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse teadusemajas Pollis.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a määruse nr 24 „Mulgi valla aasta haridustöötaja statuut" muutmine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
2. Halliste Põhikooli arengukava aastateks 2019–2023
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
3. Õisu Raamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
4. Õisu Raamatukogu kasutuse eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas
 
5. Peremehetu ehitise väljaselgitamine (Türgi, Tilla küla; Löövi, Tilla küla)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
6. Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
7. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
8. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 
9. Kohal algatatud küsimused
 
10. Vallavanema ja volikogu esimehe info