Mulgi Vallavolikogu 17.02.2022 istungi päevakord ja salvestus

Mulgi Vallavolikogu V istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2022. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimaja saalis Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t : 
 
1. Viljandi Kultuuriakadeemia - roll Viljandi maakonnas ja Eesti laiemalt
Ettekandja: Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar
 
2. Loa andmine laenu võtmiseks
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
3. Mulgi valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandjad: finantsjuht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe 
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
4. Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Uue-Oru ja Oru kinnistud, Kõvaküla)
Ettekandjad: AS Tartu Terminal juhatuse liige Raido Raudsepp ja abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
5. Detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine  (Kivi tn 17, Karksi küla)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
6. Mulgi valla koolieelsete lasteasutustes vanemate poolt kaetava  osa suurus 2022. aastal
Ettekandja: abivallavanem Arvi Meidla
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas
 
7. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine (sünnitoetuse suuruse muutmine)
Ettekandja: abivallavanem Arvi Meidla 
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas
 
8. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
9. Kinnisasja omandamiseks loa andmine  (Paluküla kinnistu, Tuhalaane küla – Meistri OÜ)
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
10. Mulgi valla vapimärgi andmine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
11. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
12. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisus muudatuste tegemine ja täiendavate liikmete kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
13. Vallavanema ja volikogu esimehe info