Mulgi Vallavolikogu 16.10.2019 istungi päevakord

 
Mulgi Vallavolikogu XXIII istung toimub kolmapäeval, 16. oktoobril 2019  algusega kell 15.00 Mõisaküla Kultuurimajas Kiikre tn 13.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Mulgi valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine ja loa andmine laenu võtmiseks
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Ülevaade Mulgi valla arengukava 2019-2025 täitmisest
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
 
3. Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord Mulgi vallas I lugemine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 
4. Arupärimine Mulgi valla jäätmekäitluse olukorra kohta
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
 
5. Kohal algatatud küsimused
 
6. Vallavanema ja volikogu esimehe info