TÄHELEPANU!

Mulgi Vallavalitsuse Abja-Paluoja hoones toimub remont, mistõttu on II korrus suletud ning mitmed ametnikud teevad oma tööd teistes vallavalitsuse hoonetes.

PALUME VALLAVALITSUSE AMETNIKEGA KOHTUMINE EELNEVALT TELEFONI VÕI E-POSTI TEEL KOKKU LEPPIDA!

Kuigi eelnevalt kokkulepitud ajal on võimalik ametnikega kohtuda, soovitame võimaluse korral ajada asju e-posti või telefoni teel.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee, e-vormi kaudu kodulehel www.mulgivald.ee.

Vallaametnike kontaktid leiate Mulgi valla kodulehelt: https://mulgivald.ee/ametnikud5

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!