MULGI VALLAVALITSUS

Registrikood: 77000453

Aadress:  Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, Viljandi maakond

Telefon: 435 4780
Üld e-post: mulgi@mulgivald.ee
 
SEB Pank  EE281010302005446001
Swedbank  EE682200221023349831
Saajaks märkida: Mulgi Vallavalitsus
 
 
Abja-Paluoja
E-R 08.00-16.30
Lõuna 12.00-12.30
Telefon: 435 4780
 
Halliste (Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond)
E-N 8.00-17.00
R 8.00-14.30
Lõuna 12.00-12.30
Vastuvõtuajad: 
E ja N 9.00-12.00 ning 13.00-16.00
 
 
Karksi-Nuia (Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia)
E-N 8.00-17.00
R 8.00-14.30
Lõuna 12.00-12.30 
 
 
Mõisaküla (Kesk tn 4, 69302 Mõisaküla)

E-N 8.00-17.00
R 8.00-14.30
Lõuna 12.00-12.30
Telefon: 435 5601
E-post: moisakyla@mulgivald.ee

 

AMETNIKUD JA TÖÖTAJAD

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Töökoha aadress

Vallavanem

Imre Jugomäe

435 4781, 5597 2631

imre@mulgivald.ee

 

 

Üldjuhtimine, valla esindamine vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Mulgi valla põhimäärusele.

Avalike suhete spetsialist

Mae Rae

5218736

mae@mulgivald.ee

Pärnu mnt. 30, Abja-Paluoja

 

Mulgi valla maine kujundamise korraldamine, turundamine ja avalike suhete (valla sise- ja väliskommunikatsiooni) korraldamine ning ajalehe Mulgi Sõna toimetamise, väljaandmise ja valmimise koordineerimine.

Sisekontroll

teenistuskoht täitmata

 

 

 

 

Finantsvaldkond

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Töökoha aadress

Finantsjuht

Külli Mõttus

435 4790, 5399 5950

kylli.mottus@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Pearaamatupidaja

Eha Vene

435 5514

eha.vene@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Vanemraamatupidaja

Eda Misjuk

435 4782

eda.misjuk@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Vanemraamatupidaja

Tiiu Kadak

435 5515

tiiu.kadak@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Vanemraamatupidaja

Kiira Ringas

435 5603

kiira.ringas@mulgivald.ee

Kesk tn 4, Mõisaküla

 

Vallakantselei

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Töökoha aadress

Vallasekretär

Milja Janson

435 4788

milja.janson@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, E-R 8.00-12.00; 12.30-16.30

Jurist

Inge Dobrus

435 5512

inge.dobrus@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Personalispetsialist

Leili Ruus

435 5517

leili.ruus@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Sekretär

Elo Saar

435 4780

elo.saar@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Sekretär

Sirje Lepikson

435 5601

sirje.lepikson@mulgivald.ee

Kesk tn 4, Mõisaküla

Kodulehe toimetaja

Keijo Koort

 

koduleht@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkond

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Töökoha aadress

Abivallavanem

Ardo Agasild

435 4793, 527 3965

ardo.agasild@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

 

Valla sotsiaal, haridus- ja kultuuri, spordi- ja noorsootöö, huvitegevuse, vaba aja, turismi, kodanikuühenduste, külaliikumise tegevusvaldkondade koordineerimine.

Spordijuht

Taimo Tugi

522 7798

spordikool@mulgivald.ee

Kooli 1, Karksi-Nuia

Haridus- ja noorsootööspetsialist

Reelika Liivak

524 3615

reelika.liivak@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Kultuuri- ja spordispetsialist

teenistuskoht täitmata

     

Turismikoordinaator

teenistuskoht täitmata

     
 

Valla turismi arendamine ja valla maine kujundamine ning valla kui reisisihi tuntuse suurendamine ning turismiatraktiivsuse tõstmine.

Sotsiaalnõunik

Liana Andruško

524 7395

liana.andrusko@mulgivald.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Lastekaitsespetsialist

Martina Karu  

Teenistussuhe peatatud

 

 

 

Lastekaitsespetsialist

Hanna-Eliise Mägi 5330 9510 hanna-eliise.magi@mulgivald.ee Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Lastekaitsespetsialist

Margus Talimaa 554 8892 margus.talimaa@mulgivald.ee Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Sotsiaaltööspetsialist

Liivi Loi

435 5524, 5341 2506

liivi.loi@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Sotsiaaltööspetsialist

Monika Erreline

436 3280, 5340 2000

monika.erreline@mulgivald.ee

Leerimaja, Kulla küla

Sotsiaaltööspetsialist

Henelin Kuusk 

435 5606, 5308 1330 henelin.kuusk@mulgivald.ee Kesk tn 4, Mõisaküla
Sotsiaaltööspetsialist Merily Tõevälja 521 0315 merily.toevalja@mulgivald.ee Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja
Juhtumikorraldaja  (tähtajaline tööleping kuni 31.12.2023)

Grethel Seegel

5113947 juhtumikorraldaja@mulgivald.ee Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

 

Majandus- ja keskkonnavaldkond

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Töökoha aadress

Abivallavanem

Dmitri Orav 

5354 1585

dmitri.orav@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

 

Valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise, investeeringute ja arenguprojektide kavandamise, teede-, ühistranspordi-, ehitus-, maakorralduse-, keskkonna-, vallavara-, elamumajanduse-, energeetika ja taristu alaste tegevusvaldkondade koordineerimine.

Ehitusnõunik

Sten-Maikel Udras

5858 1530

maikel.udras@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Arendus- ja hankespetsialist

Lembo Neerot

435 5523

lembo.neerot@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Teedespetsialist

Rein Anton

511 5422

rein.anton@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Majandusspetsialist

Indrek Lepik

5887 6466

indrek.lepik@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Ehitus- ja majandusspetsialist

Arvids Tisler

Puhkusel 18.09-29.09, asendab S-M. Udras

525 8474

arvids.tisler@mulgivald.ee

E,T Viljandi mnt 1 Karksi-Nuia
K, N ja R Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja

Maa- ja keskkonnanõunik

Ervin Tamberg

435 5600, 5805 2900

ervin.tamberg@mulgivald.ee

Kesk tn 4, Mõisaküla

Maa- ja planeeringuspetsialist

Tiia Kukk

5343 2880

tiia.kukk@mulgivald.ee

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Maa- ja keskkonnaspetsialist

Anneli Pälsing

5305 5008

anneli.palsing@mulgivald.ee

Leerimaja, Kulla küla

Abipersonal

Puhastusteenindaja

Puhastusteenindaja

Puhastusteenindaja

Perenaine

Kalmistuvaht

Kalmistuvaht

Koristaja/piletimüüja

Majahoidja

Heakorra- ja remonditööline