Terviseamet kuulutab välja konkursi
PEREARSTI leidmiseks Mulgi vallas

Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks vabanenud nimistule N0770 üldarstiabi osutamiseks.
Perearsti teeninduspiirkond on Mulgi vald. Nimistu suurus seisuga 01.03.2022 on 2119 inimest.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) registreering perearstina tervishoiutöötajate riiklikus registris tööle asumisel;
2) üldarstiabi osutamise alustamine alates 1. juulist 2022. a
3) teenuse osutamise asukoht Mulgi vallas;
4) eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja
inglise kõnekeele oskus;
5) kasuks tulevad töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täiendkoolitused.
Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 9. aprilliks 2022. a (k.a) e-posti aadressil pmo@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus postiaadressil Terviseamet, Paldiski 10614 Tallinn märgusõnaga „Perearstikonkurss Mulgi" järgmised dokumendid:
1. Kirjalik avaldus, milles märgitakse ära:
• konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
• perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid (olemasolul);
• perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu);
2. CV
 
Konkursi võitjal on võimalik taotleda lähtetoetust suuruses 15 000 eurot, kui residentuuri lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat (www.sm.ee/et/tervishoiutootajad).
 
Kohalik omavalitsus tagab perearstile:
1) nüüdisaegsed töötingimused esmatasandi tervisekeskuses;
2) sisustatud ruumid ja nõutava aparatuuri ning seadmed;
3) ametikorteri;
4) sisseseadmiseks toetuse 5000 €;
5) vajadusel sõiduki kasutamise võimaluse või kompensatsiooni kuni 300 € kalendrikuus.
Motivatsioonipaketis pakutav on läbiräägitav.
 
Konkursi lisateave: kaie.soodla@terviseamet.ee või tel 650 9856
 
 
 

Perearstid Abja-Paluojal

Perearst ANNE LADVA
Järve tn 1/1
Abja-Paluoja
Telefon: 43 60 142

Vastuvõtuajad: https://abjaettk.ee/


Perearst PEETER KUDU
Järve tn 1/1
Abja-Paluoja
Telefon: 43 61 077

Vastuvõtuajad: https://abjaettk.ee/


Perearst ÜRJO MÄLKSOO
Järve tn 1/1
Abja-Paluoja
Telefon: 43 61 012
Digiretseptide tellimine telefoni teel ja arsti konsultatsioonid, tööpäevadel kell 12.00 - 13.00

Vastuvõtuajad: https://abjaettk.ee/

 

Perearstid Karksi-Nuias

Perearst SIRJE KIRIK
Kalda 6a
Karksi-Nuia
Telefon: 435 4045 (vajalik eelregistreerimine)

 

Perearstid Mõisakülas

Perearst ÜRJO MÄLKSOO
Pärnu 29
Mõisaküla
Telefon: 436 4132
 
Arsti vastuvõtuajad:
T  8.00 - 12.00
R 14.00 - 16.00
Õe vastuvõtuajad:
T 12.00 - 15.00
 
Digiretseptide tellimine telefoni teel ja arsti konsultatsioonid, tööpäevadel kell 12.00 - 13.00