30.01.24

Mulgi vallas elab rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuar 2021 seisuga 7407 inimest. Valla elanikest pisut üle poole, 50,7% on mehed ja 49,3% naised. Vallaelanike keskmine vanus on 47 aastat (naistel 50,2 ja meestel 43,8 aastat). Valla eakaim naine on 102-aastane ja vanim mees saab sellel aastal 98-aastaseks.

2020. aastal sündis Mulgi vallas 56 last ja suri 103 inimest. Valda tuli elama 222 ja mujale kolis 260 inimest. Valla elanikkond vähenes aasta jooksul 85 inimese võrra (1,1%).

Elanike arvu poolest on suurimad asulad Karksi-Nuia (1465), Abja-Paluoja (1040) ja Mõisaküla (771 elanikku). Väikseima rahvaarvuga on Maru küla (3 elanikku).

Mulgi valla elanikest 93% (6920 inimest) on eestlased, lisaks elab vallas araablasi, armeenlasi, burjaate, hollandlasi, ingerisoomlasi, ingerlasi, itaallasi, jaapanlasi, juute, kanadalasi, leedulasi, lätlasi, moldovlasi, mordovlasi, poolakaid, rumeenlasi, sakslasi, soomlasi, tatarlasi, tšehhe, tšuvašše, ukrainlasi, USA ameeriklasi, valgevenelasi ja venelasi.

Mulgi valla elanikest 7022-el on emakeeleks eesti keel, lisaks elab vallas araabia, armeenia, eesti viipekeele, inglise, itaalia, jaapani, keskhollandi, leedu, läti, moldova, poola, rumeenia, saksa, soome, tatari, türgi, tšehhi, tšuvaši, ukraina ja vene emakeelega inimesi.

Rahvaarv vanusegrupiti

 

Vanuseline koosseis

 

Soolis-vanuseline

 

Elanike arv